“หากพระเจ้าจะทดสอบมนุษย์ในเรื่องของความไม่แน่นอน?พระเจ้าจะทดสอบมนุษย์ในเรื่องของความรักเสมอ”

สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา