“การเผชิญหน้ากับความเห็นขั้วตรงข้ามเป็นโอกาสที่ทำให้เข้าใจประเด็นต่างๆ อย่างลึกซึ้งมากขึ้น และพัฒนาจุดยืนของตนเอง แต่สิ่งแรกที่ต้องทำคือ ยอมให้คนอื่นพูด และต้องรับฟังพวกเขา”

Michael Bloomberg