“หากพระเจ้าจะทดสอบมนุษย์ในเรื่องของความไม่แน่นอน?พระเจ้าจะทดสอบมนุษย์ในเรื่องของความรักเสมอ”

สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.