“อย่าให้ทางเลือกเดียวของชีวิต บังคับให้ชีวิตไม่มีทางเลือก”
ธเนศ ลีลาภรณ์