ดอกไม้สวยด้วยตัวของตัวเอง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สวยงาม
ดอกไม้ไม่ต้องบอกใครว่าสวยแค่ไหนและไม่ต้องรอให้ใครมาบอกว่าสวย
หากไม่มอง ก็จะไม่เห็น ความงาม ของดอกไม้
แม้แต่เวลาที่ร่วงโรยคนที่รู้ถึงความงามของดอกไม้ก็คือคนที่มองและตัวดอกไม้เอง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.