“การพบกันเป็นสิ่งชั่วคราว การพลัดพรากจากกันเป็นสิ่งสมบูรณ์”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.