“ความสำเร็จในชีวิต มันไม่ใช่เรื่องของการหาความสุขให้มากที่สุด แต่เป็นวิธีรับมือกับความทุกข์มากกว่า”

โอม?COCKTAIL

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.