กำลังคิดว่าจะทำเว็บใหม่ (อีกละ?) คือเว็บใหม่ที่คิดไว้จะออกแนว เกือบมีประโยชน์ ไม่รู้จะรอดมั้ย แต่คิดว่ายังไม่น่าจะมีใครจับมาทำจริงๆจัง แต่ตอนนี้ยังคิดชื่อ โดเมนดีๆไม่ออก ค่อยๆคิดดีกว่า อยากได้ชื่อสวยๆ ให้เข้ากับเว็บ เน้นดี เกือบมีประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของเจ้าของเว็บเป็นหลัก 555

เดี๋ยวมาเล่าอีกทีละกัน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.