“สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่สายตาของคนอื่นที่มองเรา คำพูดของคนอื่นที่พูดถึงเรา แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือการที่เราไม่ยอมรับตัวเองต่างหากว่าเราเป็นอะไร”
สมาชิกหมายเลข 1544651