เป็นหนังที่สอกแทรกคำถาม ถึงความเป็นเรา การกระทำของเรา เมื่อมองจากภายนอกเข้ามาในตัวตน โดยใช้เรื่องราวของโลกเสมือนอีกใบมาเทียบเคียง เป็นหนังที่ดูแล้วก็ต้องกลับมาย้อนกลับมาถามเราเอง เช่น หากมีเราอีกคนจริงๆ เราอยากจะพูดอะไรกับตัวเราเอง เราจะเรียนรู้จากตัวเราเองอีกคนได้หรือไม่ ตัวเราอีกคนจะทำผิดพลาดเหมือนตัวเราหรือไม่ เป็นหนังที่ตอนแรกไม่คิดว่าจะดี แต่ดีมาก บอกเลย