เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณค้นพบว่าตัวเองเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่ แปลว่าถึงเวลาที่คุณควรจะหยุดและทบทวนตัวเองได้แล้ว

มาร์ค ทเวน, The 4-Hour Workweek

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.