• 80% ของผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ 15% ของผู้ติดเชื้อมีอาการปอดอักเสบ และ 5% ของผู้ติดเชื้ออาการวิกฤต 
 • โดนจามใส่ไม่ติดทันที ต้องมีการคลุกคลีกับผู้มีเชื้อระดับหนึ่ง จึงมีโอกาสติด
 • เดินสวนกันกลางถนน ไม่ติด
 • คนที่น่าห่วง คือ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว มีโอกาสเสียชีวิตสูงกว่าคนทั่วไป
 • เด็กเล็กติดเชื้อมักไม่มีอาการ แต่จะเป็นพาหะไปสู่ผู้สูงอายุ
 • คนที่เสียชีวิตมักเกิดจากการที่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันมาสู้โรคนี้มากเกินไป ทำให้เกิดโรคออโตอิมมูน หรือภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเอง
 • เด็กภูมิคุ้มกัน ไม่เยอะ อาการภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเราเองก็น้อยตาม เอฟเฟคที่เกิดก็น้อยตาม
 • ผู้สูงอายุ ยิ่งอายุเยอะ ร่างกายเราก็สร้างภูมิคุ้มกันมามากมายตลอดชีวิต ทำให้เอฟเฟคที่เกิดก็ยิ่งรุนแรงตาม จนเป็นเหตุผลไปสู่การเสียชีวิต
 • เป้าหมายของไวรัสคือทำลายปอด 
 • ปอดฟื้นฟูได้ แต่ไม่ 100% หากป่วยไม่ถึงระดับวิกฤต แม้ปอดมีแผลบ้างคุณก็จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติหลังหายป่วย
 • อากาศร้อนของเมืองไทย ส่งผลให้เชื้อระบาดได้ช้ากว่าเมืองหนาว
 • เชื้อแพร่ได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 5-15 องศา และแพร่ได้ดีที่สุดช่วง 9-10 องศา
 • แต่การอยู่ในพื้นที่ผู้คนเยอะ แออัดก็ยังเสี่ยง
 • คนไม่ป่วยไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากาก 
 • คนป่วยต้องใส่หน้ากาก 
 • หน้ากากอนามัยถูกออกแบบมากันไม่ให้แพร่เชื้อออกจากคนใส่หน้ากาก ไม่ใช่ป้องกันการแพร่เช้าเข้าสู่คนใส่
 • ล้างมือด้วยสบู่ได้ผลดีกว่าการใช้แอลกอฮอล์ เพราะเชื้อ Covid-19 มีปลอกหุ้มด้วยไขมันดังนั้นจึงถูกล้างออกได้ง่ายด้วยสบู่ *ต้องใช้เวลาในการล้าง
 • ตู้อบฆ่าเชื้อที่ไม่มีมาตรฐาน อาจจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี ดังนั้นไม่แนะนำ
 • ยังไม่มีผลยืนยันว่าเชื้อติดต่อจากธนบัตร
 • เชื้อไม่ลอยในอากาศ
 • กินร้อน สุกใหม่ ช้อนกู การทำความสะอาดมือเป็นเรื่องสำคัญ และความสร้างระยะห่างเมื่อมีเหตุจำเป็นต้องไปอยู่ในพื้นที่ ที่มีคนเยอะ

ข้อมูลแกะจากคลิปด้านล่าง