3 เมษายน 2563

ประเทศเราก็ยังบันเทิงไม่หยุด มีหญิงวัยกลางคนไปถุยน้ำลายใส่คนอื่น

จำนวนยอดผู้ป่วยรวมทั่วโลกทะลุ ล้าน

https://twitter.com/mthai/status/1246029731780161537/photo/1

บรรยากาศเคอร์ฟิวเงียบกริบ เงียบขนาดไม่คิดว่าจะเงียบขนาดนี้