Saturday, January 18, 2020

รีวิว “เคว้ง (The Stranded) | Netflix

หรือทางหนี อาจไม่ใช่ทางออก เมื่อความหวังของนักเรียนทั้ง 36 ที่ติดเกาะเพียงลำพัง อาจขึ้นอยู่กับความไว้ใจในพวกเดียวกัน เมื่อสิ่งที่น่ากลัวที่สุด อาจไม่ได้อยู่ในเกาะ แต่อยู่ในใจตัวเอง ... หาทางออกพร้อมกัน ‘เคว้ง’ The Stranded ครั้งแรกของซีรีส์ไทย พร้อมกันทั่วโลก 15 พฤษจิกายน 2562 ทาง Netflix เท่านั้น

Marnoet x Google Map 2018