เชื่อว่าคนที่ทำ บล็อก หรือ เว็บไซต์ ที่มช้ Plug-in “Facebook Instant Articles” น่าจะเคยเจอปัญหา เวลาใส่ Google Analytics ใน Facebook Instant Articles for WordPress

ซึ่งวิธีแก้คือ ใช้โค้ดนี้แทน

<figure class="op-tracker">
<iframe>

<script async="async" src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-XXXXXXXX-X"></script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments)};
gtag('js', new Date());

gtag('set', 'page_title', 'Instant Articles: '+ia_document.title);

gtag('config', 'UA-XXXXXXXX-X');
</script>

</iframe>
</figure>

เออ ง่ายๆแบบนี้แหละดร๊วก