ภายใต้ผืนน้ำที่กว้างไกล นิ่งสงบ จะมีใครรู้ว่าใต้ผืนน้ำนี้ จะตื้น ลึก แค่ไหน

ยิ่งลึก ยิ่งมืด

ใจคนก็เช่นกัน เราไม่มีทาง จะรู้ใจคนอื่นได้ แม้ว่าจะลองเสี่ยงเอาใจไปวัดก็ตาม เพราะสิ่งที่ได้มากลับมา อาจจะรู้เพียงแค่แง่มุม นึงของมนุษย์เท่านั้น

ขึ้นชื่อว่ามนุษย์ในคนหนึ่งคน มีทั้งชั่วดีป่ะปนกันไป ไม่มีใคร ดีหมดจด และชั่วหยาบช้าจนหาข้อดีไม่ได้

แต่ก็เพราะว่านี่คือมนุษย์อีกนั่นแหละ ที่การกระทำใดๆ ล้วนแล้วแต่ถูกผลักดันด้วย สิ่งกระตุ้นหลากหลาย มากมายเกินที่จะนับได้

เคยมีบางคนเคยกล่าวว่า หากอยากรู้ว่าฆาตกร ลงมือไปด้วยเหตุใด อาจจะต้องลองคิดแบบฆาตกร ลองฆ่าแบบฆาตกร และรับรู้ สัมผัส ทั้งก่อนและหลัง ว่าฆาตกรรู้สึกอย่างไร ถึงสามารถเข้าใจแรงขับในลักษณะนี้ได้

แม้คนที่เราคิดว่าเรารู้จักเค้าดี เมื่อถึงช่วงเวลาที่ต่างออกไป เค้าอาจจะกลายเป็นคนแปลกหน้าเลยก็ได้