เคยคิดว่าเป็นคนแข็งแกร่ง ทนทานได้ ทุกสถานการณ์

แต่เอาเข้าจริง กลับไม่เป็นอย่างนั้น ไม่เลย

เราเริ่มเรียนรู้ว่า เราทุกคนล้วนเปราะบาง ในทุกด้านทุกมุมของชีวิต มันจะมีอย่างน้อยๆ 1 มุม ที่มันอ่อนไหว อ่อนแอ

เราทุกคนมีมุมนั้นเสมอ แล้วหากบังเอิญคุณเห็นมุมนั้นของเรา ได้โปรดเมตตาอย่าทำร้ายกันเลย