เค้าว่ากันว่า “เวลาเยียวยาทุกสิ่ง” จะว่าไปก็ไม่จริงไปซะทีเดียวหรอก

เพราะบางครั้งเราแต่หลงลืมไปแต่ขณะหนึ่งเท่านั้นแหละ เราไม่มีทางลืมหรอก ยังไงก็ลืมไม่ได้

อยู่ที่ว่าจะยอมรับและก้าวผ่านมันไปได้หรือไม่

แต่สิ่งหนึ่งที่จะไม่เปลี่ยนแปลงเสมอคือ ความเจ็บปวดนั้นเกิดขึ้นจริง และมันได้ผ่านไปแล้ว ที่เหลือเป็นเรื่องของเวลา และตัวเราเท่านั้น ?