“วันเกิดของคนธรรมดา
ต้องมีเสียงสรวลเสเฮฮาหน้าเค้ก
กับเสียงอวยพรให้เป็นสุขตลอดไป
แล้วให้ไปพบเอาเองว่าไม่ใช่
แค่วันรุ่งก็อาจเงียบเหงาเศร้าโศกกันต่อ”

ดังตฤณ