03.03 น. นั่งเลือกเพลงเก่าๆ มาฟัง

หูยยยย โคตรเก่า แต่ยังเพราะอยู่เลย + เพลงเร็วๆนี้เข้าไปบ้าง ก็ยิ่ง กลมกล่อม