ในวันคืนก็มาบรรจบอีกครั้ง กับครบรอบปี ใครๆก็จะชอบเอาสถิติมารวบรวมไว้ให้ดู Spotify ของเราเองก็เช่นกัน

และนี่คือ Playlist ของเรา