ในที่สุดเราก็มีโลโก้ใหม่สักทีจากที่ใช้อันที่สะกดผิดมาชาติกว่า

เน้นเรียบๆ แต่สื่อสารตรงๆ เหมือนเดิม