ทุกวันนี้ที่คนเราแตกต่างกันเพราะอะไร?

การศึกษา เงิน สีผิว อาชีพ ศาสนา ชาติกำเนิด คุณคิดว่าเพราะอะไรล่ะที่ทำให้เราไม่เหมือนกัน แตกต่างกัน

หากมองย้อนกลับไปที่จุดตั้งต้นแต่แรกตามหลักการสันนิษฐานทางวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตแรกที่เกิดบนโลกใบนี้ เราทุกคนล้วนมาจาก แบคทีเรียโง่ๆ ที่ชื่อว่า “ไซยาโนแบคทีเรีย”

หากหน่วยวัดคนหนึ่งคนคือ 1 ทำไม 1 แต่ละ 1 มันไม่เท่ากัน ทั้งๆที่ก็คือ 1

เรามีต้นกำเนิดเดียวกัน เราคือเราเหมือนกัน

แล้วเหตุใดเราไม่เท่ากัน