“ความสำเร็จในชีวิต มันไม่ใช่เรื่องของการหาความสุขให้มากที่สุด แต่เป็นวิธีรับมือกับความทุกข์มากกว่า”

โอม?COCKTAIL