เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณค้นพบว่าตัวเองเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่ แปลว่าถึงเวลาที่คุณควรจะหยุดและทบทวนตัวเองได้แล้ว

มาร์ค ทเวน, The 4-Hour Workweek