หลักการสำคัญข้อแรกคือ อย่าหลอกตัวเอง และคุณก็เป็นคนที่หลอกง่ายที่สุดซะด้วยสิ

ริชาร์ด พี เฟย์แมน นักฟิสิกส์ รางวัลโนเบล, The 4-Hour Workweek